}

اخذ نمایندگی گروه نرم افزاری باران | اطلاعات را با دقت تکمیل نمایید

اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه کافی در زمینه نرم افزارهای فروشگاهی ، رستورانی و سخت افزار مرتبط به آن دارند می توانند درخواست اخذ نمایندگی خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته فروش ، دعوت به مصاحبه حضوری گردند .